Nå starter lisensfellingen av jerv


Jerv i vill natur
Jerv i vill natur
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 10.09.2010

Lisensfellingen av jerv starter 10. september. Totalt kan 111 jerv felles i perioden fram til og med 15. februar. Hensynet til valpene gjør at fellingsperioden ikke er utvidet.

Fellingsperioden for jerv har vært diskutert flere ganger, og siste endring skjedde i 2005. Da ble starten flyttet fra 1. oktober til 10. september. Hensikten var å øke muligheten for å ta ut en større del av kvoten.

At fellingsperioden ikke er utvidet ytterligere har en biologisk årsak.

Avhengige av mora

– Forskningsdata viser at valpene til jerven er fullt utvokst først i starten på september, og fram til da er de avhengige av mora. I den andre enden av perioden begynner jerven å få valper, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

De første valpekullene av jerv fødes i siste halvdel av februar.
– Det betyr at du kan skyte mora fra valpene om du feller en voksen jerv i slutten av februar, og valpene har ingen mulighet til å klare seg selv i denne perioden, sier Vangen.

Bedøver før avliving

Dette er årsaken til at Direktoratet gir alle fellingsoppdrag og skadefellinger etter 15. februar til Statens naturoppsyn. De bedøver alle jerver før avliving, for å sikre at ikke ei tispe med unger avlives.

Jervebestanden over bestandsmålet

Jervebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet, bortsett fra region 7, Nordland. Kvote for lisensfelling i Nordland er fattet av Direktoratet for naturforvaltning basert på tilråding fra rovviltnemnda. I de øvrige regioner er bestandsmålet oppnådd og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har myndighet til å fatte vedtak om kvoter for årets lisensfelling av jerv.

Foreløpig status basert på tilbakemeldinger fra registreringspersonellet viser 65 valpekull av jerv på landsbasis i 2010. Det nasjonale bestandsmålet er på 39 årlige valpekull. 

Se oversikt over kvote for den enkelte rovviltregion

Region 

Kvote             

 Hunndyrbegrensning
på kvoten

Region 1 (pdf,113 kB, vedtak fattet av nemda)           

 6*

Region 2

-

 -

Region 3 (pdf, 9 kB, vedtak fattet av nemda )

 8

 5

Region 4

-

 -

Region 5 (pdf, 66 kB, vedtak fattet av nemda )

 7

 3

Region 6 (pdf, 70 kB, vedtak fattet av nemda )

 36

 16

Region 7 (pdf, 77 kB, vedtak fattet av DN )

 16

 8

Region 8 (pdf, 352 kB, vedtak fattet av nemda )

 38

 33(5 i sone A)

 Totalt

 111

 71


* Ingen hunndyrbegrensning på kvoten


Registrering som lisenjeger

For å delta på lisensfelling av jerv må en være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. I år er det fram til nå registrert 3005 lisensjegere på jerv på landsbasis.


 

Oversikt over jerv felt på lisensfelling:

År    

Kvote

Felt ved lisensfelling    

2009/2009      

102

48

2008/2009  

 86

 40

2007/2008

94

28

2006/2007

91

40

2005/2006

68

39

2004/2005

60

21

2003/2004

49

30

2002/2003

42

28

2001/2002

50

23

2000/2001

44

31

Oppdatert: 10.09.2010