Følg ulver på internett


Osdalshannen
Osdalshannen
© Lars Gangås
Oppdatert: 10.09.2010
Nå er Ulveweben åpnet igjen. Nettsiden hvor du kan følge ulver som er merket med GPS-sender via en kartløsning på Internett.  Siden gir verdifull informasjon for blant annet jegere, som jakter med hund i områder med ulv.

Ulveweben, eller vargweben som nettsiden kalles på svensk, viser de siste posisjonene på noen av de GPS-merkede ulvene i Norge og Sverige. Hver rute er 10x10 km og følger inndelingen i Riktes Nät. Dato og tidspunkt for siste posisjon av en eller flere ulver blir angitt i den aktuelle ruta.

Ved hjelp av denne nettsiden kan du følge ulvenes bevegelser og se hvilke områder de bruker. Dette vil gi verdifull informasjon for blant annet jegere, som jakter med hund i områder med ulv.


Forskning og forvaltning

Ulvene som har GPS-sendere er i hovedsak merket som en del av forskningen som pågår i regi av forskningsprosjektet Skandulv. I Norge er det en ulv i Osdalsreviret som er merket av Direktoratet for naturforvaltning og som har en sender som fungerer. Galven-tispen som også ble forvaltningsmerket i vår mottas det ikke signal fra, sannsynligvis på grunn av sendersvikt. Denne vises dermed ikke på vargweben.


Utenfor dekning i perioder

Det kan oppstå perioder hvor kartet ikke blir oppdatert, fordi ulvene befinner seg utenfor mobildekningsområdet og dermed sendes det ikke nye posisjoner.

Mer informasjon om ulv i Norge får du ved å ta kontakt med Statens naturoppsyn, Fylkesmannen eller Direktoratet for naturforvaltning.

Det er Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som har laget kartløsningen i samarbeid med Svenska Jägareförbundet, Länsstyrelserna, SkandUlv, Viltskadecenter og Direktoratet for naturforvaltning.

Gå til ulveweben:

http://webmap.slu.se/website/vargwebb/

Oppdatert: 10.09.2010