Send søknad om rovvilterstatning for sau elektronisk


Sau på utmarksbeite
Sau på utmarksbeite
© Naturarkivet @ Bård Bredesen
Oppdatert: 24.09.2010

Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. På Rovviltportalen finner du et elektronisk søknadssenter. Direktoratet vil oppfordre alle søkere om å sende søknaden elektronisk. Dette sikrer rask saksbehandling og søknaden er enkel å fylle ut. Hvis du ikke tidligere har brukt det elektroniske søknadssenteret må du registrere deg som søker.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post.

Har du spørsmål til utfylling av søknaden kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

For de som har sendt søknad om forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader elektronisk, er det nå mulig å rapportere elektronisk. Dette gjøres enkelt i søknadssenteret og følger en fastsatt standard. Rapporten sendes elektronisk til de som har innvilget tiltaket. Rapportfristen framkommer i tilsagnsbrevet og i søknadssenteret.

Oppdatert: 24.09.2010