DN omgjør vedtak om felling av ulv i Akershus


Ulv på Namskogan
Illustrasjonsfoto.
© Susanne K. Hanssen
Oppdatert: 04.10.2010
Direktoratet for naturforvaltning har i dag omgjort et vedtak av Fylkesmannen i Oslo og Akershus om skadefelling av ulv i Nes kommune i Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga lørdag fellingstillatelse på en ulv som hadde tatt to lam innenfor et inngjerdet innmarksbeite i Nes i Akershus. Beiteområdet ligger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. 

- ”Skadeomfanget i denne saken kan ikke sies å være omfattende”, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning. ”I tillegg er nå beitesesongen i hovedsak slutt og andre tiltak bør iverksettes for å forhindre ytterligere skade i området.”

Oppdatert: 04.10.2010