Jerven har fått flere valpekull i 2010


Jerv i vill natur
Jerv i vill natur
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 06.10.2010
66 jervetisper har fått valper i Norge siste vinter. Dette er en økning fra 2009, da det ble registrert 53 kull. Dette viser en rapport Direktoratet for naturforvaltning har mottatt fra ROVDATA.

Det er først og fremst i region 5 og 8 vi ser de største endringene. I region 5 (Hedmark) er det registrert ti valpekull i 2010, mot fem året før. I region 8 (Troms og Finmark) er det registrert 23 valpekull i 2010, mot 19 året før, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo  i Direktoratet for naturforvaltning.

For de øvrige regionene er det ingen eller mindre endringer. Hele rapporten og grunnlaget for resultatene kan du lese på ROVDATA sin nyhetssak på www.nina.no (link)

Åpner for lisensfelling

Det nasjonale bestandsmålet er fastsatt til 39 årlige valpekull av jerv, og etter årets registrering ligger alle de åtte regionene over sine bestandsmål. Når bestanden ligger over målet har de regionale rovviltnemndene myndighet til å åpne for lisensfelling av jerv.

For inneværende lisensfellingsperiode har rovviltnemndene fattet vedtak om en kvote på inntil 111 dyr (mot 102 i 2009/2010). Les mer om årets lisensfelling av jerv her (link til nyhetssak).
I den perioden jerven får valper (etter 15. februar), har Direktoratet for naturforvaltning myndighet til å fatte vedtak om ekstraordinære uttak av jerv. Dette kan gjøres i form av hi-uttak (uttak av tispe ogvalper). Sist vinter ble 12 av de registrerte valpekullene tatt ut ved hjelp av denne metoden.

Oppdatert: 06.10.2010