Direktoratet gir fellingstillatelse på bjørn i Løten


Oppdatert: 29.10.2010

Direktoratet for naturforvaltning har i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Løten. Bakgrunnen for dette er flere observasjoner av en bjørn i dette området de siste ukene som har vist en uønsket atferd.

-  Bjørnen har ikke visst noen form for aggressiv atferd, men har likevel vist en uønsket atferd i forhold til nærhet til bebyggelse og folk, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

 Direktoratet har i sitt vedtak lagt vekt på at det er overveiende sannsynlig at den bjørnen som nå er observert i området, er den samme som ble påskutt og som det ble gjort ettersøk etter for ca 3 uker siden.

Fellingsoppdraget ledes av fellingspersonell fra Statens naturoppsyn som starter oppdraget umiddelbart.

Oppdatert: 29.10.2010