Ny rapport om ulv fra Rovdata


Osdalshannen
Osdalshannen
© Lars Gangås
Oppdatert: 12.11.2010

Sist vinter ble det registrert mellom 33 og 39 ulver her i landet. I tillegg kommer 33-37 ulver i grenserevirene.

Dette viser en rapport som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata.

Det ble påvist tre ynglinger i helnorske revir i 2009 (Kynna, Linnekleppen og Osdalen). Kun de to førstnevnte revirene ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv, og bestandsmålet på tre helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet ble følgelig ikke nådd i 2009.

Foreliggende data tilsier at det maksimalt kan forventes fem helnorske ynglinger av ulv i 2010. Det er derfor et potensial for at bestandsmålet på tre helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet nås i 2010. Sporing på snø i månedene framover vil avdekke dette.

  • Les mer på Rovdata sin nyhetssak på www.nina.no (ekstern lenke)

Oppdatert: 12.11.2010

Kontakt
Knut Morten Vangen Seniorrådgiver
TLF: 73 58 05 00