Økt satsing på overvåking


Gaupe på Langedrag
Gaupe på Langedrag
© Roy Managersnes
Oppdatert: 30.11.2010

30. november ble Rovdata opprettet som en selvstendig enhet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Rovdata representerer en ny modell for overvåking av rovvilt og skal levere overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

Rovdata skal blant annet styrke lokal deltakelse i kartleggingen og overvåkingen av artene, og de har, i samarbeid med Artsdatabanken, laget en publikumsløsning for innmelding av observasjoner av de store rovdyrene på nett. Målet er å øke kunnskapen om rovdyrene og hvor de lever i Norge.

De har i tillegg et teknisk og faglig samarbeid om ulike deler av overvåkingen med andre forskningsinstitusjoner, som Høgskolen i Hedmark, Bioforsk Svanhovd og Uppsala Universitet.

Du kan lese mer om Rovdata ved å følge denne lenken.

Oppdatert: 30.11.2010