Følg lisensfelling av jerv i Rovbasen


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 07.12.2010

Lisensfellingen av jerv starter 10. september. Totalt kan 111 jerv felles i perioden fram til og med 15. februar. I Rovbasen kan du holde deg oppdatert på hvor mange jerver som er felt, og hvor i landet de felles.

Det nasjonale bestandsmålet er fastsatt til 39 årlige valpekull av jerv, og etter årets registrering ligger alle de åtte regionene over sine bestandsmål. Siste rapport fra Rovdata mottatt 1.oktober viser at 66 jervetisper har fått valper i 2010.

For inneværende lisensfellingsperiode har rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning fattet vedtak om en kvote på inntil 111 dyr (mot 102 i 2009/2010).


Se oversikt i din kommune

I Rovbasen kan du følge lisensfellingen i din region, fylke eller din kommune. Gå inn i Rovbasen og klikk på fanen "Døde rovdyr", hak av for "jerv", og skriv inn fra 10.09.2010. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Rovbase_lisensfelling jerv Rovbasen

Oppdatert: 07.12.2010