Fastsetter standard for rovviltsikre gjerder


Lam på sommerbeite Susanne Hanssen nettsider
Lam på sommerbeite Susanne Hanssen nettsider
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 17.12.2010

Hvordan skal rovviltsikre gjerder fungere best mulig? Erfaringene med å bruke slike gjerder ble diskutert på en konferanse i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN), og en forskrift er trolig klar i løpet av våren.

En bredt sammensatt gruppe deltakere var invitert til konferansen DN arrangerte 23. november. Sauebønder, forskere og representanter fra landbruks- og miljøforvaltningen og relevante organisasjoner delte erfaringer rundt bruk av rovdyrsikre gjerder. Statssekretær Heidi Sørensen innledet konferansen.    

Fra søknad til vedlikehold

Sauebøndene Reidar Hansen fra Åmot kommune, Knut Erik Himle fra Lierne kommune, Merete Furuberg fra Grue kommune og Per Johan Talåsen fra Trysil kommune tok opp prosessen med å søke tilskudd, sette opp gjerdene, driftsendringer, vedlikehold og hvordan dette har fungert. I tillegg kom det innspill fra representanter fra næringsorganisasjoner og interesseorganisasjoner, forskere fra Bioforsk og Norsk institutt for naturforskning, fylkesmenn, landbruks- og miljøforvaltningen.

Forslag på høring

– Vi fikk mange gode innspill og er nå i gang med å utarbeide et forslag til en forskrift om rovviltsikre gjerder. Forslaget skal sendes på høring for innpill fra berørte parter, og planen er å ferdigstille forskriften i løpet av våren, sier Susanne Hanssen i Direktoratet for naturforvaltning.

Se program for konferansen

Her er de foredragene som ble holdt med powerpoint:

Innledning ved statssekretær Heidi Sørensen

Effekter på hjortevilt og friluftsliv - Henrik Lindhjem og John Linnell 

Rovviltsikre gjerder i Norge - forskningsresultater fra Bioforsk - Lise Aanensen

Erfaringer fra Fylkesmannen i Hedmark - Øyvind Gotehus

Erfaringer fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Kristian Wibe

Oppdatert: 17.12.2010