Stor undersøkelse om holdninger til rovvilt


Ulv Langedrag
Ulv Langedrag
© Lars Gangaas
Oppdatert: 22.12.2010

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har levert en rapport om folks holdninger til rovdyr og rovdyrforvaltning som viser at de fleste er positive til dagens bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup hvor et landsdekkende panel
på 4000 personer har deltatt, inkludert et spesialutvalg på 1000 personer fra fire regioner som har store rovdyr.

Undersøkelsen fokuserer på holdninger til rovdyr og forvaltning av rovvilt, og med bakgrunn i svarene har NINA særlig sett på forskjellene mellom bygd og by, og mellom rovdyrområder og resten av landet. Et betydelig flertall i befolkningen vil ha bestander av bjørn, jerv, gaupe og ulv som er minst på dagens nivå, og mange ønsker større bestander. Også i rovdyrområder er folk stort sett positive til bestandene av rovdyr.

Les mer om undersøkelsen på NINAs nettsider

Oppdatert: 22.12.2010