Bestandsmålet for ulv nådd for første gang


Osdalshannen.
Osdalshannen.
© Lars Gangås
Oppdatert: 04.01.2011

Stortinget har bestemt at det skal være tre årlige valpekull av ulv i Norge. For første gang siden Stortinget fastsatte dette målet i 2004 er det nådd.

Familiegruppene skal ha hele reviret sitt innenfor Norges grenser og et nærmere avgrenset forvaltningsområde for ulv.

Helnorsk flokk

Gjennom sporing av ulv og gjennomførte DNA-analyser de siste ukene, har Rovdata slått fast at ulveflokken i Linnekleppen i Østfold er helnorsk og at valper ble født i reviret i 2010. Tidligere er det påvist valpekull i Kynna-reviret og Slettås-reviret i Hedmark.

– Det er positivt at vi nå ligger på bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Forvaltning av ulv er krevende, men dette viser at forvaltningstiltakene som er gjennomført har vært tilstrekkelig målrettet, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Når bestandsmålet er nådd, overtar rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) forvaltningsansvaret for ulv innenfor sine regioner.

Oppdatert: 04.01.2011