Ulvejakt i Norge og Sverige i vinter


Ulv
Ulv
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 14.01.2011

Det blir ulvejakt både i Norge og Sverige denne vinteren. Totalt er det åpnet for lisensfelling av åtte ulver i Norge og tjue ulver i Sverige.

Den skandinaviske ulvebestanden har økt på hele 2000-tallet, med en årlig tilvekst på 17 prosent i gjennomsnitt. Vinteren 2009-2010 ble det registrert mellom 252 og 291 ulver i Skandinavia, hvorav 33-39 helnorske.

Samtidig mistet en relativt stor del av ulvene livet i løpet av vinteren. Blant annet på grunn av den svenske lisensjakta, hvor 28 individer ble tatt ut. Derfor var bestanden nede i mellom 202 og 241 ulver før nye kull ble født i fjor, og det er omtrent like mange som på senvinteren 2009.

Rovviltnemndene har myndighet

– Rovviltnemndene i de ulike forvaltningsregionene i Norge har myndighet til å åpne for lisensfelling av ulv når bestandsmålet er nådd. Det skjedde nylig i region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark). I de andre regionene er det ikke bestandsmål for ulv, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Samlet sett har rovviltnemndene åpnet for lisensfelling av åtte ulver. Nemndene i region 4 og 5 har nylig åpnet for å felle tre ulver utenfor ulvesonen i Hedmark fylke fra 15. februar.

Tidligere har rovviltnemndene i region 1 og 2 åpnet for lisensfelling av én ulv i et felles område i deler av Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. I dette området ble det skutt en ulv på skadefelling i desember, og det betyr at disse regionene har oppfylt sin kvote. Region 3 har åpnet for lisensfelling på to ulver i Oppland og region 8 har åpnet for lisensfelling på to ulver i Finnmark.

Lisensfellingen av ulv iverksettes for å forhindre framtidige skader på husdyr og tamrein.

Ulveweben stenges

Direktoratet for naturforvaltning har lagt til rette for en nettside hvor du kan følge ulver som er merket med GPS-sender. Siden gir verdifull informasjon, blant annet for jegere som jakter med hund i områder med ulv.

– Dyr som bærer sender kan også bli skutt under lisensfellingen i Hedmark, og de skal behandles på samme måte som andre ulver. Fra 1. februar vil det derfor ikke være mulig å finne informasjon om disse individene på ulveweben, opplyser Vangen.

Lisensjakt på 20 ulver i Sverige

Naturvårdsverket har åpnet for lisensjakt på 20 ulver i seks ulike län i Sverige. Beslutningen bygger på riksdagens mål om at ulvestammen skal være på høyst 210 dyr og 20 valpekull. Årets jakt pågår i perioden 15. januar til 15. februar.

Oppdatert: 14.01.2011