Flere ulver lever på grensen


Ulv
Ulv
© Kim Abel, Naturarkivet.no
Oppdatert: 19.01.2011

Den skandinaviske ulvebestanden har tyngdepunktet i Sverige, men ulven etablerer en relativt stor andel av revirene på grensen til Norge. Fra 1998 har antall grenserevir variert mellom ett og sju i året, men tendensen er svakt stigende.

Det skriver Skandulv (det skandinaviske ulveforskningsprosjektet) i en ny rapport.

Ca. 40 prosent av grenserevirene har hatt tyngdepunktet sitt i Norge, og de øvrige på den svenske siden. Fra 1998 og til og med 2010 er det registrert totalt 52 grenserevir. Tilsvarende tall for helnorske revir er 39.

Bestandsmålet for ulv i Norge måles på hvor mange valpekull som fødes hvert år. I 2004 bestemte Stortinget at målet skal være tre valpekull født i helnorske revir innenfor et nærmere avgrenset forvaltningsområde for ulv. I det svenske bestandsmålet på 20 årlige valpekull inngår valpekull født i grenserevirene, i tillegg til kull født i de helsvenske revirene. Det pågår en dialog mellom norske og svenske myndigheter om fordeling av ulverevirer i grenseområdene.

Den skandinaviske bestanden vokser

Den skandinaviske ulvebestanden har økt på hele 2000-tallet, med en årlig tilvekst på 17 prosent i gjennomsnitt. Vinteren 2009-2010 ble det registrert mellom 252 og 291 ulver i Skandinavia, hvorav 33-39 helnorske.

Samtidig mistet en relativt stor del av ulvene livet i løpet av vinteren. Blant annet på grunn av den svenske lisensjakta, hvor 28 individer ble tatt ut. Derfor var bestanden nede i mellom 202 og 241 ulver før nye kull ble født i fjor, og det er omtrent like mange som på senvinteren 2009.

På oppdrag fra departementet

Den nylig utgitte Skandulv-rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, og den er en sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget fra det skandinaviske ulveforskningsprosjektet fra 1998 – 2010.

Foruten bestandsutvikling, tar rapporten blant annet for seg forhold rundt reproduksjon, dødelighet, genetikk og sosial organisering.

Oppdatert: 19.01.2011

Kontakt
Knut Morten Vangen seniorrådgiver DN
TLF: 73 58 09 11/977 87 000

 

Olof Libergkoordinator Skandulv