Vil merke ulv i Linnekleppen


Illustrasjonsfoto: Merking av ulv med GPS-sender
Illustrasjonsfoto: Merking av ulv med GPS-sender
© Magnar Nordsveen
Oppdatert: 04.02.2011

Direktoratet for naturforvaltning (DN) planlegger å merke ulv i Linnekleppen-reviret i Østfold, ett av tre ulverevir hvor det ble påvist ungekull i fjor. Det er viktig for forvaltningen av arten at best mulig kunnskap foreligger om hvilket område de bruker, hvor mange valper de får, og hvordan skader og konflikter kan unngås.

Det er rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5) som har ansvaret for forvaltningen av ulv i dette området. På nasjonalt nivå vil Direktoratet for naturvaltning gjøre løpende vurderinger av hvilke individer og områder merking av rovdyr med radiosender er nødvendig. Slik merking i dette området vil gi nemdene et bedre beslutngsgrunnlag vedrørende tiltak for å redusere skade og konflikter.

Venter på gode sporingsforhold

– Hvis vær- og sporingsforholdene bedrer seg, vil Statens naturoppsyn (SNO) forsøke å merke ett av eller begge de voksne dyrene i Linnekleppen-reviret. Vi kommer til å benytte både helikopter og bakkemannskap, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen i SNO. Ved slike merkinger deltar erfarne mannskaper, samt veterinær med betydelig erfaring fra merking av store rovdyr.

Om forsøket lykkes, blir informasjon om dyrenes bevegelser fortløpende lagt ut på Ulveweben når den åpner igjen til sommeren. Ulveweben er en kartbasert nettside hvor alle kan følge merkede ulver i Norge og Sverige. På denne måten kan bl.a konflikter mellom etablerte ulver og jakthunder under jakt reduseres.

Merker kun i spesielle tilfeller

Forvaltningen merker rovdyr kun i spesielle tilfeller, så det vil være et begrenset antall dyr som forvaltningsmerkes. I tillegg til merking for å avklare et revirs utbredelse og raskere kunne påvise ungekull, kan det være behov for å merke enkelte individer med verdifulle gener. Dette dreier seg om ulv hvor DNA-analyserte ekskrementer viser at individet stammer fra den finsk-russiske bestanden.

– Ved å merke slike ulver kan vi sikre oss en mulighet til å følge individer, konstatere om de etablerer seg, finner en make og får avkom. Det vil være viktig informasjon for forvaltningen, og bidra til en praksis som bedrer den genetiske situasjonen for den sørskandinaviske ulvebestanden, sier seniorrådgiver Susanne Hanssen i DN.

Oppdatert: 04.02.2011

Kontakt
Susanne Hanssen Seniorrådgiver DN

TLF 90742738

Kjartan KnutsenSeksjonssjef SNO
TLF 95820521