Opprettholder vedtak om lisensfelling av ulv


Ulv
Ulv
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 15.02.2011

I dag starter lisensfellingen av ulv i deler av Hedmark. Miljøverndepartementet har behandlet klager fra ti ulike organisasjoner på Rovviltnemnda i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv.  Departementet opprettholder størrelsen på lisensfellingskvoten på 3 dyr, og innskrenker deler av fellingsområdet.

Det nasjonale bestandsmålet på 3 ungekull innenfor forvaltningsområdet for ulv ble oppnådd i 2010, og rovviltnemnda i region 4 (Oslo, Aksershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) vedtok 12. januar å åpne for lisensfelling av 3 ulver i deler av region 5 Hedmark, utenforforvaltningsområdet for ulv. Vedtaket ble påklaget.

Miljøverndepartementet vedtok 14. februar 2011 å unnta en sørøstlig del av Stor-Elvdal og en sørlig del Rendalen fra lisensfellingen. Begrunnelsen for dette er at det befinner seg et revirmarkerende dyr med viktige gener i dette området. Lisensfellingsperioden starter i dag, 15. februar og varer til 31. mars 2011.

Forvaltningsområdet for yngl ulv web

Oppdatert: 15.02.2011