47 jerv felt i lisensfellingsperioden


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 16.02.2011

Lisensfellingen av jerv ble avsluttet 15. februar. Det ble åpnet for å felle 119 dyr, og av disse maksimalt 78 tisper. 47 jerver ble felt.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er fastsatt til 39 årlige ungekull, og bestanden ligger over dette målet i alle regioner. l perioden 2008-2010 er det registrert henholdsvis 51, 53 og 66 ungekull av jerv på landsbasis.

Flest jerv felt i nord

Flest jerv er felt i Nord-Norge, i region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark). I region 8 er det også åpnet for skadefelling av jerv i lisensfellingsperioden. Av de 16 felte jervene i regionen er 10 felt på skadefelling.

Årets uttak er på samme nivå som fjorårets, da det ble felt 48 jerv av en kvote på 102.

Region

Kvote

Felt

Region 1

6

1

Region 3

8

4

Region 5

10

8

Region 6

36

7

Region 7

16

11

Region 8

43

16

Totalt

119

47

Det ble ikke åpnet for lisensfelling i region 2 og 4.

Vurderer ekstraordinære uttak

Ekstraordinære uttak av jerv vil være aktuelt også denne våren. Dette vurderes fortløpende av Direktoratet for naturforvaltning ut fra bestandssituasjonen for jerv i de ulike områdene, skadesituasjonen på sau og tamrein og ut fra resultatet av årets lisensfelling.

Oppdatert: 16.02.2011