Fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 23.05.2011

Sist oppdatert: 23.05.2011.       Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn.

Norge har i dag en bestand av jerv som ligger over målet som Stortinget har vedtatt. Dermed er det også grunnlag for å felle jerv, uten at bestanden kommer i fare. Det er lisensfelling som skal være den normale beskatningsformen for å redusere skade som jerv påfører husdyr og tamrein.

Lisensfellingsperioden på jerv starter 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 119 dyr. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 47 dyr.

Vedtak om ekstraordinære uttak våren 2011 

Direktoratet har vurdert om uttaket som er gjort gjennom lisensfelling er tilstrekkelig. Det er gjort ut fra skadehistorikken/skadepotensialet i ulike områder, samt de føringer som er lagt i regional forvaltningsplan for den differensierte forvaltningen av jerv.

Direktoratet konstaterer at lisensfellingen ikke har gitt ønsket resultat i enkelte områder innenfor flere regioner og vurderer det som nødvendig å gjennomføre ekstraordinært uttak av jerv i løpet av våren. Dette gjennomføres i prioriterte områder med mye skader på sau og tamrein, og det gjøres fortløpende vurderinger ut fra innmeldte observasjoner og aktivitet av jerv.

Felling av jerv utenom lisensfellingsperioden kan gjøres ved felling av enkeltindivider, eller ved uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi. I perioden mars - mai vil uttak av dyr fra ynglehi være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området.

Oversikt over antall jerv felt i henhold til vedtakene: 

Region    Nr   Dato felt   Fylke                     Kommune Kjønn  Merknad
Region 1 1 09.05.2011 Sogn og Fjordane Luster Tispe  
Region 5 1 28.03.2011 Hedmark Rendalen Tispe  Hiuttak - voksen 
  2 28.03.2011 Hedmark Rendalen  Tispe  Hiuttak - valp 
  3 28.03.2011 Hedmark Rendalen  Hann  Hiuttak - valp 
  4 29.03.2011 Hedmark Rendalen  Hann  Hiuttak - valp 
  5 05.04.2011 Hedmark Stor-Elvdal Tispe Hiuttak - voksen
  6 05.04.2011 Hedmark Stor-Elvdal Hann Hiuttak - valp
  7 05.04.2011 Hedmark Stor-Elvdal Hann Hiuttak - valp
  8 06.04.2011 Hedmark Rendalen Tispe Hiuttak - voksen
  9 06.04.2011 Hedmark Rendalen Hann Hiuttak - valp
  10 06.04.2011 Hedmark Rendalen Hann Hiuttak - valp
  11 06.04.2011 Hedmark Rendalen Hann Hiuttak - valp
Region 6 1 22.02.2011 Nord-Trøndelag Nærøy Tispe  
  2 14.03.2011 Nord-Trøndelag Fosnes Hann

 

  3 29.04.2011 Møre og Romsdal Rindal Tispe Hiuttak - voksen
  4 29.04.2011 Møre og Romsdal Rindal Tispe Hiuttak - valp
  5 29.04.2011 Møre og Romsdal Rindal Hann Hiuttak - valp
  6 29.04.2011 Møre og Romsdal Rindal Hann Hiuttak - valp
Region 7 1 31.03.2011 Nordland Vefsn Tispe  
  2 07.05.2011 Nordland Rana Tispe  
  3 07.05.2011 Nordland Rana Hann  
  4 07.05.2011 Nordland Rana Tispe Hiuttak - voksen
  5 07.05.2011 Nordland Rana Tispe Hiuttak - valp
  07.05.2011 Nordland Rana Hann Hiuttak - valp
  7 07.05.2011 Nordland Rana Hann Hiuttak - valp
Region 8 1 03.02.2011 Finnmark Lebesby Hann Belastet lisensfellingskvote
  2 05.02.2011 Finnmark Tana Hann Belastet lisensfellingskvote
  10.02.2011 Finnmark Porsanger Hann  Belastet lisensfellingskvote
  4 11.02.2011 Finnmark Porsanger Tispe Belastet lisensfellingskvote
  5 14.02.2011 Troms Lavangen Hann Belastet lisensfellingskvote
  6 22.02.2011 Troms Målselv Hann  
  7 23.02.2011 Troms Salangen Tispe  
  8 29.03.2011 Troms Lavangen Tispe  
  9 05.04.2011 Troms Skånland Hann  
  10 05.04.2011 Troms Lavangen Tispe  
  11 07.04.2011 Finnmark Lebesby Tispe  
  12 07.04.2011 Finnmark Kautokeino Tispe Hiuttak - voksen
  13 07.04.2011 Finnmark Kautokeino Hann Hiuttak - valp
  14 07.04.2011 Finnmark Kautokeino Hann Hiuttak - valp
  15 29.04.2011 Finnmark Tana Hann Hiuttak - valp
  16 01.05.2011 Troms Gratangen Tispe  
  17 03.05.2011 Finnmark Tana Tispe Hiuttak - voksen
  18 03.05.2011 Finnmark Tana Hann Hiuttak - valp
  19 04.05.2011 Troms Målselv Tispe Hiuttak - voksen
  20 04.05.2011 Troms Målselv Tispe Hiuttak - valp
  21 04.05.2011 Troms Målselv Tispe Hiuttak - valp
  22 05.05.2011 Finnmark Tana Tispe Hiuttak - voksen
  23 05.05.2011 Finnmark Tana  Hann Hiuttak - valp
  24 20.05.2011 Troms Balsfjord Hunn  

Registrerte jervekull i 2011

Personell fra Statens naturoppsyn vil i de kommende månedene legge ned en betydelig innsats i å lete etter jervehi. Alle funn blir gjort fortløpende tilgjengelig på www.rovdata.no.

Oppdatert: 23.05.2011