Vedtak om gaupejakt i Sverige


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 01.03.2011

Naturvårdsverket har delegert myndigheten til å fatte vedtak om jakt og felling av gaupe til länsstyrelsene i 2011. Til sammen kan det felles 110 dyr under lisensjakt på gaupe i Sverige.

I de nordligste länene kan länsstyrelsene fatte vedtak om skadefelling og lisensjakt. I länene i Midt-Sverige kan länsstyrelsene fatte vedtak om skadefelling og lisensjakt med et tak på 30 individer. I de søndre länene er det kun åpnet for at länsstyrelsene kan vedta skadefelling.

Direktoratet har delegert myndigheten til å fatte vedtak om skadefelling av gaupe til fylkesmennene i region 5 til 8 for perioden 16. februar til 31. mai.

Oppdatert: 01.03.2011