Rovbasen er tilgjengelig igjen


Oppdatert: 02.03.2011

Direktoratet har gjennomført oppdateringer på datasystemet, og som følge av dette har Rovbasen ikke vært tilgjengelig en periode. Nett-tjenesten er nå på plass igjen. 

Rovbase er et forvaltningsverktøy som tar vare på informasjon som er viktig for forvaltning av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Rovbasen oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn (SNO), og Norsk institutt for naturforskning (NINA), i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt.

I Rovbasen kan du finne informasjon om kadaverdokumentasjon, felte rovdyr, resultat av DNA-analyser av innsendte ekskrementer, hår eller vevsprøver, og opplysninger om erstatning for sau eller tamrein tapt til rovvilt i din kommune, fylket eller for hele landet.

Følg kvotejakta på gaupe i Rovbasen

I Rovbasen finner du blant annet informasjon om antall gauper som er felt så langt i løpet av kvotejakta. For informasjon om årets kvotejakt på gaupe, gå inn på

www.rovbase.no

under fanen "Døde rovdyr" kan du søke opp gauper felt fra kvotajakta startet 1. februar 2011. Kvotejakta på gaupe varer til 31. mars 2011.  

Oppdatert: 02.03.2011