166 bjørner registrert i Norge i 2010


Bjørn Naturarkivet
Bjørn Naturarkivet
© Bård Bredesen/Naturarkivet.no
Oppdatert: 04.04.2011

Rapport om DNA-analyser av innsamlede ekskrement og hårprøver viser at det ble registrert 166 individer av bjørn i Norge i 2010, 53 hunnbjørner og 113 hannbjørner. 64 % av bjørnene har tidligere vært påvist.

Bjørn er hovedsaklig påvist i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, men i 2010 er det første gang det er påvist en hunnbjørn i Nordland og en i Sør-Trøndelag, og en bjørn i Akershus.

Basert på innsamlet DNA materiale fra hunnbjørner er det benyttet en modell for å estimere antall ungekull som er født. Modellen estimerer ca 6 ungekull hos bjørn i Norge. Til sammenlikning ble det påvist 164 bjørner i Norge i 2009, og estimert ca 6 ungekull også i 2009.

DNA analysene av ekskrement-, hår, vev og -blodprøver gjennomføres av Bioforsk Svanhovd og estimat for antall ungekull ved hjelp av modellen gjennomføres av Rovdata.

Oppdatert: 04.04.2011