Nå våkner bjørnene


Binne med tre unger
Binne med tre unger
© Anders Sjølberg/Dellarte.tv
Oppdatert: 08.04.2011

De første bjørnene har våknet fra vintersøvnen, og snart følger resten etter. Statens naturoppsyn vil gjerne høre fra deg som ser bjørnespor i naturen vår.

På denne tiden begynner de første bjørnene å våkne fra vintersøvnen og forlate vinterhiet. Direktoratet for naturforvaltning oppfordrer alle til å melde fra om spor etter bjørn til Statens naturoppsyn.

– Meldinger om spor gir viktig informasjon om hvor det er bjørn, og kan bidra til verdifull kunnskap om bestanden av bjørn i Norge, sier Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

En hannbjørn forlater normalt hiet i mars/april. I Sør-Skandinavia er gjennomsnittsdatoen 4. april, mens bjørner i nord forlater hiet noe senere, trolig fordi vinteren varer lenger i nord.

Selv om hannene normalt forlater hiet tidligere enn binnene, går noen binner med årsgamle unger ut like tidlig som hannbjørnene. Binner som er drektige og føder om vinteren, kan derimot ligge i hiet til langt ut i juni.

Unngå å forstyrre

Bjørnene har overvintret i hi siden i fjor høst uten vått eller tørt, og vil nå vandre rundt i skog og mark på leting etter føde.

– Undersøkelser har vist at bjørner vil bruke opptil tre uker på å gjenvinne normalt stoffskifte etter at de kommer ut av hiet om våren. De første ukene er derfor en tid da bjørnene er svært sårbare for forstyrrelser, forklarer Austmo.

Hunder kan følge etter og jage en bjørn som de får kontakt med. Slike situasjoner med jaging vil være svært stressende for bjørnen, og kan gi risiko for skade både på bjørn, hund og andre involverte.

– Om du er ute og går med hund i områder hvor det er bjørn, er det viktig å ha god kontroll på hunden. I perioden 1. april - 20. august er det også båndtvang for alle hunder, sier Austmo.

Ditt bidrag er viktig

Dersom du kommer over spor etter bjørn, kan du ta kontakt med Statens naturoppsyn sin rovviltkontakt i din region. Sporobservasjonene og meldingen vil bli vurdert av rovviltkontakten, og i en del tilfeller vil det bli sendt folk til stedet for å undersøke nærmere.

– Funn av skit eller hår av bjørn vil bli samlet inn og DNA-analysert, og på denne måten er dataene særlig verdifulle i den årlige DNA-overvåkingen av bjørn, sier  Lars Bendik Austmo.

Rovdata har ansvaret for overvåking av bjørn og lager årlig en rapport med oversikt over hvor mange bjørner som er registrert i løpet av våren, sommeren og høsten i Norge. Ofte blir det funnet flere DNA-spor fra samme bjørn, slik at vi får oversikt over hvilke områder bjørnen har vandret i. For mange av bjørnene har vi slike DNA-funn fra flere år.

bjørnespor web Tore Solstad

Oppdatert: 08.04.2011