Flyttet ulv på vandring i Norge


Ulv
Ulv
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 09.04.2011

En ulvetispe med finsk-russiske gener har vandret inn til Norge fra Sverige. Den genetisk viktige ulven følges nøye av både svenske og norske miljømyndigheter.

Ulven ble i vår flyttet fra Jämtland til Örebro. Flyttingen skjedde på initiativ fra svenske myndigheter, etter at det oppsto konflikter i forhold til reindrift i det området der ulven oppholdt seg.

Ulven ble radiomerket i forbindelse med flyttingen. Den vandret ganske raskt ut fra utsettingsområdet, i nordvestlig retning. Den 7. april kom det informasjon om at ulven hadde krysset grensen til Norge. Ulven vandret ganske raskt vestover, og krysset Glomma nord for Kongsvinger. Den fortsatte deretter vestover, og befinner seg nå utenfor forvaltningsområdet for ulv i Hedmark.

Direktoratet for naturforvaltning vil fremover ha løpende kontakt med svenske miljømyndigheter om ulven.

Om den etablerer seg innenfor den såkalte ulvesonen i Norge, vil den kunne bety et viktig tilskudd til den sør-skandinaviske ulvestammen. Hvis den derimot etablerer seg i områder med mye beitedyr, må svenske og norske myndigheter iverksette tiltak for å begrense skade på beitedyr. Det kan være aktuelt å flytte ulven igjen til områder uten risiko for skade.

Oppdatert: 09.04.2011