Nedgang i bestanden av gaupe


Gaupe
Gaupe
© Lars Gangås
Oppdatert: 18.05.2011

I år ble det registrert mellom 70 og 74 gaupefamilier i Norge før kvotejakta startet. Dette er en nedgang i forhold til gaupebestanden på samme tid i fjor, viser en fersk rapport fra Rovdata.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige familiegrupper fordelt på syv rovviltregioner. Bestandsmålet i hver enkelt rovviltregion er oppnådd. Dette innebærer at det er den regionale rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltning av gaupe.

Tabell over antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregioner. I regioner hvor det er oppgitt halve familiegrupper innebærer dette at en familegruppe deles mellom to regioner.

Region  Bestandsmål  2009     2010    2011  Gjennomsnitt 3 siste år 
1 - Vest-Norge  - 0  0  0  0
2 - Sør-Norge  12  19  17  14,5   16,8
3 - Oppland  5  6,5  4  4,5  5
4 - Oslo, Akershus og Østfold  6  7,5  9  6 7,5 
5 - Hedmark  10  9  9 11  9,7
6 - Midt-Norge ¨12 26,5 20 18 21,5
7 - Nordland 10 14,5 6 8,5 9,7
8 - Troms og Finnmark 10 9 15 11,5 11,8
Sum 65 92 80 74 80,7

 

 

Oppdatert: 18.05.2011