Ny håndbok om rovviltskader


Drept av rovvilt_590px
Drept av rovvilt_590px
© SNO
Oppdatert: 23.05.2011

Ei ny håndbok skal gjøre det lettere å slå fast om husdyr eller tamrein er drept eller skadet av rovvilt. Boka "Drept av rovvilt?" er primært laget for personell i Statens naturoppsyn (SNO), men også dyreeiere og andre interesserte vil ha nytte av boka.

Oppdatert: 23.05.2011

Kontakt
Kjartan Knutsen Seksjonssjef