Stortinget enige om nytt rovdyrforlik


Oppdatert: 20.06.2011

Stortingsgruppene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre inngikk den 16. juni 2011 en avtale om forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn.

Forliket om endringer i forvaltningen av rovvilt ble behandlet som et representantforslag fredag 17. juni. Det ble enstemmig vedtatt.

Oppdatert: 20.06.2011