Miljøverndepartementet utvider lisensfellingsperioden for bjørn


Brunbjørn i skog
Brunbjørn i skog
© Erlend Hårberg
Oppdatert: 07.07.2011

I tråd med det nye rovviltforliket endrer Miljøverndepartementet rovviltforskriften slik at starttidspunktet for lisensfelling av bjørn endres fra 1. september til 21. august. Endringen vil tre i kraft straks, og dermed kan høstens lisensfelling av bjørn starte tidligere.

Oppdatert: 07.07.2011