– Ikke unormal atferd


Illustrasjonsfoto av ulv
Illustrasjonsfoto av ulv
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 07.07.2011

Ulvene som var i nærheten av en mann med fire hunder i bånd i Trysil lørdag kveld, viste ikke unormal atferd, men slike episoder er både ubehagelige og uønsket, mener en svensk ulveekspert.

Tre ulver kom svært nær en mann som hadde med seg de fire hundene sine på joggetur. Ulvene forlot ikke stedet før en annen person kom til. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ba det skandinaviske forskningsprosjektet om ulv, Skandulv, om en vurdering av episoden. Vurderingen er nå klar, og er gjort av prosjektets koordinator, Olof Liberg.

Les vurderingen fra Skandulv

Liberg konkluderer med at det ikke er uvanlig at ulver kan være nærgående, og spesielt når det er hunder involvert. Ifølge Liberg kan ulver i slike tilfeller bli så fiksert på hunden at de nærmest ikke legger merke til at et menneske er tilstede.

Den svenske ulveeksperten skriver at hunder har blitt angrepet og drept ved flere lignende møter med ulv, men at han ikke kjenner til at dette har skjedd med hunder som holdes i bånd.

Unge ulver kan være lite sky

Olof Liberg viser til at unge ulver som nettopp har forlatt foreldrereviret, eller som har mistet foreldrene, kan være lite sky i en periode. Han mener det derfor ikke rutinemessig kan kalles unormalt at ulv er nærgående. Ifølge Liberg kan antallet ulver i lørdagens episode tyde på at en eller flere av dem var ungdyr.

Ulveforskeren skriver at det hender at ulver over tid blir så vant til mennesker at de blir varig mindre sky, og at dyr som stadig er nærgående bør avlives.

- Det er viktig at erfaringer fra andre land og andre ulver brukes til å vurdere og evaluere hendelser i vår bestand som teller få dyr. Det gir oss et sikrere grunnlag for forvaltningen, sier direktør Janne Sollie i DN.

I etterkant av hendelsen med de fire hundene og joggeren har det vært et ulveangrep på sau nær det samme området. På et utmarksbeite ble det meldt om at ulv hadde skadet/drept sau. Eieren bestemte seg for å drive sauen hjem, der de har et inngjerdet område. Mens dette pågikk kom ulven tilbake og ble skutt etter. Hendelsen etterforskes rutinemessig av politiet, slik som ved andre fellinger der fellingsgrunnlaget er nødverge.

Undersøkelser av Statens naturoppsyn (SNO) har gjort på stedet har konkludert med at ulven sannsynligvis ikke ble truffet.

Oppdatert: 07.07.2011

Kontakt
Terje Bø

Viltseksjonen, DIrektoratet for naturforvaltning
MOB: 977 87 000

Relaterte nyheter