Øker jaktkvoten på bjørn


Bjørn
Bjørn
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 18.08.2011

Rovviltforliket åpner for tidligere jaktstart på bjørn, og til å felle flere hannbjørner på lisens i prioriterte beiteområder. Når jakta starter søndag 21. august, kan lisensjegere felle inntil 25 bjørner i utvalgte områder i Norge.

– Det åpnes for å felle flere bjørner enn tidligere år, men innenfor områder som er prioritert for beitebruk. Det sikrer at vi likevel kan få en ønsket vekst i bestanden innefor de prioriterte bjørneområdene, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. 

Felling i prioriterte beiteområder

Kartet viser områdene hvor målet er å ha binner med ungekull.Fellingen kan kun skje i områder hvor regional forvaltningsplan sier at det ikke skal legges til rette for en fast bestand av bjørn. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, som ble understreket av Stortinget da det nye rovviltforliket ble vedtatt i juni i år. 

Det nasjonale målet er å ha en fast bestand av bjørn innenfor enkelte områder i fire av rovviltregionene i Norge. Direktoratet for naturforvaltning åpner for lisensfelling av 19 bjørner i disse regionene, men utenfor områdene hvor målet er å ha binner med ungekull. Det åpnes for å felle fem bjørner innenfor et område i Hedmark, seks bjørner i deler av Midt-Norge, to bjørner i deler av Nordland og seks bjørner i deler av Troms og Finnmark. 

I tillegg åpner rovviltnemnda i region 3 (Oppland) for felling av fire bjørner, og rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) for felling av to bjørner.

Bestandsmålene er ikke nådd

Gjennom rovviltforliket ble det bestemt at det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal reduseres fra 15 til 13 årlige ungekull. Ingen av regionene med et fastsatt bestandsmål (Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms/Finnmark) har nådd dette per i dag. Basert på tall fra innsamlet DNA-materiale om kjønn og antall, og en modell for beregning av ungekull, er det estimert at seks kull ble født i Norge i 2010. 

Nettbasert bjørnejegerkurs

– Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men et virkemiddel for å regulere bestanden av bjørn. Dermed skal lisensfellingen også forhindre framtidige skader på husdyr og tamrein. Målsettingen er at denne formen for felling skal tilrettelegges slik at den åpner for bred deltakelse av lokale storviltjegere, sier Sollie. 

Bare de som er registrert som lisensjegere i jegerregisteret kan delta, og dette er sjette året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn. Det jobbes også med å bedre kunnskapen om bjørn og bjørnejakt, og i den forbindelse er det utarbeidet et eget e-læringsopplegg for bjørnejegere. Dette er foreløpig et frivillig tilbud, men alle jegere oppfordres til å gjennomføre dette kurset. 

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 21. august til og med 15. oktober.

Oppdatert: 18.08.2011