Rekordhøye kvoter for lisensfelling av jerv


Jerv i vill natur
Jerv i vill natur
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 09.09.2011

10.september starter lisensfellingen av jerv. Rovviltnemndene har bestemt at det totalt kan felles 124 individer fram til og med 15. februar. Aldri tidligere har kvoten vært så høy.

I Stortingsforliket om rovdyr konstateres det at lisensfelling på jerv per i dag ikke fungerer tilfredsstillende. Lisensfelling skal likevel fortsatt være det viktigste virkemiddelet i reguleringen av jervebestanden.

Jervebestanden over Stortingets mål

Stortingsforliket opprettholder bestandsmålet for jerv i Norge på 39 årlige valpekull, og forvaltningen skal skje på en slik måte at antall kull holdes så nært bestandsmålet som mulig. Det ble registrert 66 valpekull i 2010, men tispe og/eller valper ble avlivet ved 12 hi, slik at antall valpekull før beitesesongen 2010 var 54. Foreløpige tall for 2011 viser 57 valpekull, men tispe og valper er avlivet ved ni hi.

Bestanden av jerv ligger over det nasjonalt fastsatte målet, både på landbasis og i alle forvaltningsregioner. Dette gir alle rovviltnemndene myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling.

Region Kvote Hunndyrbegrensning 
 Region 1 (pdf, 125 kB, nemndas vedtak)  5
 Region 2  -  -
 Region 3 (pdf, 32 kB, nemndas vedtak)  5  3
 Region 4  -  -
 Region 5 (pdf, 76 kB, nemndas vedtak)  8  5
 Region 6 (pdf, 1891 kB, nemndas vedtak)  39  17
 Region 7 (pdf, 744 kB, nemdnas vedtak)  24  14
 Region 8 (pdf, 632 kB, nemdnas vedtak)  43  38
 Totalt  124  82

Aktuelt med ekstraordinære uttak

 Når lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at den resterende kvoten tas ut i de områdene det er gitt lisensfellingskvote. Å felle dyr i områder rovviltnemndene definerer som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene, blir prioritert.

 – Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om hvordan og hvor vi skal sette i gang ekstraordinære uttak. Dette skal skje etter drøfting med rovviltnemndene. Så langt det er mulig skal vi felle disse jervene under lisensfellingsperioden, sier Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning.

Registrering som lisensjeger

For å delta på lisensfelling av jerv må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Oppdatert: 09.09.2011