Send søknad om rovvilterstatning for husdyr elektronisk


Lam på sommerbeite Susanne Hanssen nettsider
Lam på sommerbeite
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 22.09.2011

Søknadsfrist for rovvilterstatning er 1.november. Direktoratet for naturforvaltning oppfordrer alle som har mulighet til å sende søknaden elektronisk. Dette sikrer en enkel og rask saksbehandling. 

Søknadsfrist for rovvilterstatning er 1. november. Direktoratet for naturforvaltning oppfordrer alle som har mulighet til å sende søknaden elektronisk. Søknaden sendes gjennom elektronisk søknadssenter som du finner på Rovviltportalen.  Hvis du ikke har brukt elektronisk søknadssenter før, må du først registrere deg som bruker.

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post.

 

Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

 

Gå til elektronisk søknadssenter

Oppdatert: 22.09.2011