Åpner for felling av seks ulver


Ulv
Ulv
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 30.09.2011

Bestandsmålet for ulv er oppnådd og kvote for lisensfelling kan dermed fastsettes av de regionale rovviltnemndene. I år har nemndene åpnet for felling av totalt seks ulver, men i region 4 og 5 er lisensfellingsperioden utsatt på grunn av at vedtaket er påklaget

Lisensfellingsperioden for ulv i områder utenfor forvaltningsområdet for ulv er fra 1. oktober til 31. mars. Lisensfelling er et virkemiddel som kan iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr eller tamrein.

I Troms og Finnmark har rovviltnemnda åpnet for felling av to ulver, rovviltnemnda i region 3 (Oppland) har åpnet for felling av én ulv i Oppland fylke, og i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) har rovviltnemndene åpnet for felling av tre ulver.

Det har kommet inn flere klager på vedtaket for region 4 og 5, og nemndene har valgt å utsette start på fellingsperioden til 15. oktober, slik at klagene kan behandles før lisensfellingen starter. Rovviltnemndene vil behandle klagene i et  møte den 4. oktober. Dersom klagene ikke gis fullt medhold blir klagesakene oversendt Miljøverndepartementet for endelig vedtak.

Rovviltnemndene kan gjøre nye vurderinger i løpet av lisensfellingsperioden for ulv.

Kart over forvaltningsområdet for ulv

 Forvaltningsområdet for yngl ulv web

Det kan åpnes for felling av ulv utenfor forvaltningsområdet i perioden 1. oktober til 31.mars. Innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv kan rovviltnemndene åpne for felling i perioden 1. januar til 15. februar.

 

Gå til Rovviltportalens søk i fellingsvedtak

 

Oppdatert: 30.09.2011