Forsøker fortsatt å felle bjørn


Bjørn
Bjørn
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 10.11.2011

Statens naturoppsyn (SNO) er i beredskap for å forsøke å lokalisere og felle bjørn i utvalgte områder. Bakgrunnen er at Direktoratet for naturforvaltning (DN) tidligere i høst åpnet for ekstraordinære uttak, i tråd med Stortingets rovviltforlik.

Områdene DN primært har prioritert er Neiden, Hattfjelldal og Hedmarksvidda, men også andre områder blir vurdert fortløpende i dialog med rovviltnemndene. Siden beslutningen om uttak ble tatt 15. oktober, har SNO både gjort forsøk på felling og vært ute i felt for å få bekreftet observasjoner av bjørn. 

Arbeidet er imidlertid utfordrende med tanke på det relativt lave antallet bjørn vi har i Norge. Erfaringsmessig kan også bjørnen bevege seg over store områder på kort tid, og derfor befinner den seg ikke nødvendigvis i de samme områdene som den tidligere i år har gjort skade.

Trenger gode observasjoner

– Så langt er det ikke felt bjørn på ekstraordinært uttak etter endt lisensfellingsperiode. Den største utfordringen er at vi ikke har gode nok observasjoner av bjørn, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN. 

Har man først en konkret observasjon, spiller også flere andre faktorer inn. Kvaliteten på sporhunden, og hvordan terrenget og vegetasjonen i det aktuelle området er, vil ha betydning for jegerens mulighet til å komme nær bjørnen. 

Vedtak fattet i Holtålen

Så langt har DN fattet ett vedtak om felling av bjørn, i Holtålen i Sør-Trøndelag 22. oktober. Det ble gjort etter observasjon av ferske spor, samtidig som vær- og føreforholdene var gode. 

– Holtålen er et område med store tap av sau til bjørn de siste årene, og blant annet ble helikopter satt inn i forsøket på å felle bjørnen. SNO avbrøt operasjonen fordi bjørnen trakk inn i et område med vanskelig terreng, og sporene forsvant. Det er aktuelt å prøve på nytt, hvis det registreres bjørn, sier Vangen. 

Søk uten spor

I Neiden har SNO, sammen med representanter fra beitelaget og det lokale fellingslaget, gjort forsøk på å lokalisere bjørn. De har søkt gjennom området uten å finne spor. 

I tillegg har SNO vært ute i felt for å følge opp to meldinger om bjørn i Hattfjelldal. På Hedmarksvidda har SNO opprettet kontakt med lokale jegere, men det er så langt ikke registrert bjørneaktivitet i området. 

Det er ikke fattet vedtak om felling av bjørn i noen av disse prioriterte områdene ennå. Dersom det registreres bjørneaktivitet i noen av områdene, kan dette bli gjort på kort varsel. 

Fortsatt ikke for seint

Høsten har vært varm og snøfri over store deler av landet. Erfaringsmessig fører dette til at bjørnen går i hi for vinteren seinere enn normalt. 

– Dette betyr at det også kan registreres bjørn i ukene som kommer. Derfor er det fortsatt viktig at alle som ser bjørnespor i de områdene det er aktuelt med felling varsler nærmeste rovviltkontakt i SNO, sier Vangen.

Oppdatert: 10.11.2011