Kvoter for jakt på gaupe i 2012 er fastsatt


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 20.12.2011

Rovviltnemndene i rovviltregion 2 til 8 har fastsatt kvoter for jakt på gaupe. Det kan felles totalt 157 gauper i Norge i 2012. I region 1 er det kvotefri jakt. Kvotejakta starter 1. februar og varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i region 2 til 8 har åpnet for kvotejakt på totalt 157 gauper. Av dette kan det totalt felles 93 voksne hunndyr i regioner med kvotebegrensning. I region 6 og 8 er det ikke satt hunndyrkvoter i områder uten mål om at gaupa skal yngle. I områder hvor målet er  at gaupa skal få ungekull er det satt spesifikke kvoter. I resterende regioner gjelder hunndyrkvoten for hele regionen.

Kvotevedtakene i region 2, 5, 6, 7 og 8 er påklaget til Miljøverndepartementet. Kvotestørrelsene kan endres som følge av klagebehandlingen.

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2012:

Region

Totalkvote

(start- og tilleggskvote)

Totalkvote

voksne hunndyr

1 – Vest-Norge

Fri

Fri

2 – Sør-Norge*

32

10

3 – Oppland

8

2

4 –Oslo/Akershus/Østfold

6

3

5 – Hedmark *

10

4

6 – Midt-Norge *

60

43**

7 – Nordland *

12

6

8 – Troms og Finnmark *

29

25**

Totalt

157

93

* Rovviltnemndas vedtak er påklaget

** Ingen hunndyrkvote i områder uten mål om yngling. Spesifikke kvoter i områder med mål om yngling.

 

Oppdatert: 20.12.2011