Følg lisensfellingen av jerv i Rovbasen


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 21.12.2011

Lisensfellingen av jerv starter 10. september, og varer fram til 15. februar. Totalt er det åpnet for felling av 128 jerver. I Rovbasen kan du holde deg oppdatert på hvor mange jerver som er felt, og hvor i landet de felles.

Lisensjegere over hele landet melder fortløpende inn felte dyr til Statens naturoppsyn, og Rovbasen oppdateres da av fylkesmenn og Statens naturoppsyn. I Rovbasen kan du dermed enkelt følge lisensfellingen i din region, fylke eller din kommune. Gå inn i Rovbasen og klikk på fanen "Døde rovdyr", hak av for "jerv", og skriv inn dato fra 10.09.2011.

Registrering som lisensjeger

For å delta på lisensfelling av jerv må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Jervebestanden over Stortingets bestandsmål

Bestandsmålet for jerv i Norge er på 39 årlige valpekull, og våren 2011 ble det registrert 58 valpekull av jerv. Det ble gjennomført ekstraordinært uttak hvor tispe og valper er avlivet ved ni av disse hiene.

I Stortingsforliket om rovdyr konstateres det at lisensfelling på jerv skal være det viktigste virkemiddelet i reguleringen av jervebestanden. Forvaltningen skal skje på en slik måte at antall kull holdes så nært bestandsmålet som mulig. Ettersom bestanden av jerv har ligget over bestandsmålet er det de regionale rovviltnemndene som har hatt myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling av jerv.

 

Oppdatert: 21.12.2011