Fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 08.06.2012

Sist oppdatert: 08.06.2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder for å redusere skadene på sau og tamrein. Dette skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Oversikt over antall ekstraordinære uttak vinteren/våren 2012

Region    Nr   Dato felt   Fylke                     Kommune Kjønn  Merknad
Region 1 1 19.04.2012 Sogn og Fjordane Luster Hann  
  2 30.04.2012 Sogn og Fjordane Årdal Hann  
  3 01.05.2012 Sogn og Fjordane Luster Tispe Hiuttak - voksen
  4 01.05.2012 Sogn og Fjordane Luster Tispe Hiuttak - valp
  5 01.05.2012 Sogn og Fjordane Luster Tispe Hiuttak - valp
  6 24.05.2012 Sogn og Fjordane Luster Tispe  
Region 5 1 06.02.2012 Hedmark Tynset Tispe  
  2 08.02.2012 Hedmark Tynset Tispe  
  3 08.02.2012 Hedmark Tolga Tispe  
  4 25.04.2012 Hedmark Engerdal Hann Hiuttak - valp
  5 30.04.2012 Hedmark Tynset Tispe Hiuttak - voksen
  6 30.04.2012 Hedmark Tynset Tispe Hiuttak - valp
  7 30.04.2012 Hedmark Tynset Hann Hiuttak - valp
  8 01.05.2012 Hedmark Engerdal Tispe Hiuttak - voksen
  9 01.05.2012 Hedmark Engerdal Hann Hiuttak - valp
  10 23.05.2012 Hedmark Tynset Tispe Hiuttak - voksen
  11 23.05.2012 Hedmark Tynset Tispe Hiuttak - valp
  12 23.05.2012 Hedmark Tynset Hann Hiuttak - valp
Region 6 1 07.01.2012 Nord-Trøndelag Steinkjer Tispe  
  2 08.01.2012 Sør-Trøndelag Oppdal Hann  
  3 08.01.2012 Møre og Romsdal Sunndal Hann  
  4 04.02.2012 Møre og Romsdal Nesset Tispe  

 

5 07.02.2012 Møre og Romsdal Sunndal Hann  

 

6 06.06.2012 Sør-Trøndelag Oppdal Tispe Hiuttak - voksen

  

7 06.06.2012 Sør-Trøndelag Oppdal Tispe Hiuttak - valp

 

8 06.06.2012 Sør-Trøndelag Oppdal Tispe Hiuttak - valp

Region 7

1 02.04.2012 Nordland Steigen Hann  

 

2 13.04.2012 Nordland Bindal Hann  

 

3 16.04.2012 Nordland Steigen Tispe Hiuttak - voksen

 

4 16.04.2012 Nordland Steigen Tispe Hiuttak - valp

 

5 16.04.2012 Nordland Steigen Tispe Hiuttak - valp

 

6 20.04.2012 Nordland Rana Tispe Hiuttak - valp

 

7 20.04.2012 Nordland Rana Hann Hiuutak - valp

 

8 20.04.2012 Nordland Vefsn Tispe  

 

9 21.04.2012 Nordland Rana Tispe Hiuttak - voksen

 

10 21.04.2012 Nordland Rana Hann Hiuttak - valp

 

11 24.04.2012 Nordland Evenes Tispe  

Region 8

1 08.02.2012 Finnmark Vadsø Hann  
  2 09.02.2012 Finnmark Vadsø Hann  
  3 10.02.2012 Finnmark Tana Tispe  
  4 10.02.2012 Finnmark Vadsø Hann  
  5 11.02.2012 Finnmark Lebesby Tispe  
  6 12.02.2012 Finnmark Lebesby Hann  
  7 13.02.2012 Finnmark Porsanger Hann  
  8 15.02.2012 Troms Kvænangen Hann  
  9 15.02.2012 Troms Kvænangen Hann  
  10 15.02.2012 Finnmark Alta Tispe  
  11 15.02.2012 Finnmark Alta Hann  
  12 17.02.2012 Troms Målselv Hann  
  13 17.02.2012 Troms Målselv Hann  
  14 06.03.2012 Troms Målselv Hann  
  15 15.04.2012 Finnmark Båtsfjord Tispe  
  16 15.04.2012 Finnmark Kautokeino Hann Hiuttak - valp
  17 15.04.2012 Finnmark Kautokeino Hann Hiuttak - valp
  18 16.04.2012 Finnmark Vardø Hann  
  19 16.04.2012 Finnmark Båtsfjord Tispe  
  20 16.04.2012 Finnmark Vadsø Tispe  
  21 19.04.2012 Troms Bardu Tispe Hiuttak - voksen
  22 19.04.2012 Troms Bardu Hann  Hiuttak - valp
  23 19.04.2012 Troms Bardu Tispe  Hiuttak - valp
  24 21.04.2012 Troms Bardu Hann  
  25 21.04.2012 Troms Bardu Hann Hiuttak - valp
  26 22.04.2012 Troms Bardu Tispe Hiuttak - voksen
  27 22.04.2012 Troms Bardu Hann Hiuttak - valp
  28 22.04.2012 Troms Bardu Tispe Hiuttak - valp
  29 04.05.2012 Troms Målselv Hann  
  30 05.05.2012 Finnmark Båtsfjord Tispe  Hiuttak - valp
  31 05.05.2012 Finnmark Båtsfjord Hann  Hiuttak - valp
  32 09.05.2012 Finnmark Porsanger Hann  Hiuttak - valp
  33 11.05.2012 Finnmark Lebesby Tispe Hiuttak - voksen
  34 11.05.2012 Finnmark Lebesby Hann  Hiuttak - valp
  35 11.05.2012 Finnmark Lebesby Tispe  Hiuttak - valp
  36 15.05.2012 Finnmark Sør-Varanger Hann Hiuttak - valp
  37 15.05.2012 Finnmark Sør-Varanger Tispe Hiuttak - valp
  38 24.05.2012 Troms Målselv Tispe Hiuttak - voksen
  39 24.05.2012 Troms Målselv Hann Hiuttak - valp
  40 24.05.2012 Troms Målselv

Hann

Hiuttak - valp

 

Jervebestanden over Stortingets bestandsmål

Fakta

Nasjonalt bestandsmål: 39 årlige valpekull av jerv. Fastsatt av Stortinget.

Bestand i dag: Siste bestandstall er fra 2011 da 58 valpekull av jerv ble registrert.

Lisensfelling: Skademotivert felling gjennomført av ordinære jegere. Kvote fastsatt av de regionale rovviltnemndene.

Ekstraordinære uttak: Skadefelling for å stanse eller forhindre skade på husdyr eller tamrein. Gjennomføres av SNO på oppdrag fra DN i tråd med fastsatt fellingsinstruks. Uttak belastes lisensfellingskvoten.

En rapport fra Rovdata fra 2011 viser at alle regioner bortsett fra region 3 (Oppland) ligger over det fastsatte bestandsmålet. Det er videre i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 8 (Troms og Finnmark) det er blitt født flest jervekull de siste årene.

Lisensfellingsperioden for jerv starter 10. september og avsluttes 15. februar. Før jakta fattet rovviltnemndene vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 128 jerv.

Gå til fellingsvedtakDN har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Slike vedtak skal fattes i nær dialog med de regionale rovviltnemndene. Fortsatt er målet at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden, men i rovviltforliket er det presisert at miljøforvaltningen så langt det er mulig skal sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt.

Ekstraordinære uttak skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden.

Oversikt over felte jerver

RovbasenLisensjegere over hele landet melder fortløpende inn felte dyr, og Rovbasen oppdateres da av fylkesmenn og Statens naturoppsyn. I Rovbasen kan du dermed enkelt følge lisensfellingen og ekstraordinære uttak i din region, fylke eller din kommune.

Gå inn i Rovbasen og klikk på fanen "Døde rovdyr", hak av for "jerv", og skriv inn dato fra 10.09.2011 hvis du er interessert i avgang for hele fellingsperioden.

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 08.06.2012