Kan felle 118 gauper under kvotejakta


Gaupe på Langedrag
Gaupe på Langedrag
© Roy Managersnes
Oppdatert: 31.01.2012

118 gauper kan felles i kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem til 31. mars.

Rovviltnemndene i region 1-8 fastsatte kvoter for jakt på gaupe i november/desember 2011. Seks av åtte vedtak ble påklaget, og Miljøverndepartementet har endret kvotene i region 2, 6 og 7. Totalt er det åpnet for uttak av 118 gauper under årets kvotejakt. Maksimalt kan det felles 76 voksne hunndyr, og jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles. De høyeste kvotene er satt i Midt-Norge og Troms/Finnmark.

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2012:

Region

Totalkvote

Maksimal hunndyrkvote   **

1 – Vest-Norge *

 

 

2 – Sør-Norge ***

15

5

3 – Oppland

8

2

4 – Oslo/Akershus/Østfold

6

3

5 – Hedmark

10

4

6 – Midt-Norge ***

44

35****

7 – Nordland ***

6

2

8 – Troms og Finnmark

29

25****

Totalt

118

76

* kvotefri jakt

** hunndyr, ett år eller eldre

*** Rovviltnemndas vedtak er påklaget og kvoten er endret av Miljøverndepartementet

**** Total hunndyrkvote i regionen. I områder med mål om familiegrupper er det satt en lavere hunndyrkvote

Fortsatt nedgang i gaupebestanden

Etter at gaupebestanden gradvis økte i årene fra 2004 til 2009, er det rapportert en nedgang i bestanden i Norge de siste to årene. I 2011 ble det estimert mellom 70 og 74 familiegrupper av gaupe på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 413-436 dyr. Estimatet gjelder før kvotejakt i 2011 og før reproduksjonssesongen. 

Til tross for en nedgang i bestanden de siste to årene ble det felt henholdsvis 134 og 137 gauper under kvotejakten i 2010 og 2011. Med høye uttak de siste to årene er det forventet en fortsatt nedgang i bestanden på landsbasis, noe som også er ønskelig for å nå bestandsmålet Stortinget har satt om 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utviklet en prognosemodell for å forutsi bestandsstørrelsen av gaupe fremover i tid. Modellen kan også benyttes for å beregne hvor stort uttak en region kan ha, for å holde en stabil bestand rundt bestandsmålet. Dette er et viktig og etterspurt verktøy for en best mulig forvaltning av gaupe framover.  Etter modellen er bestanden i Norge før jakt i 2012 tilnærmet på bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, slik at gaupejakta innrettes mot å stabilisere bestanden på dette nivået.

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2012. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no

 

Oppdatert: 31.01.2012