Vedtak om felling av bjørn i Hattfjelldal


Bjorn i skog_E Maartmann web
Bjørn i skog_Maartmann
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 02.04.2012

Etter en bekreftet observasjon av bjørn i Hattfjelldal kommune i Nordland fylke onsdag 2.april 2012, fattet Direktoratet for naturforvaltning (DN) vedtak om felling av denne bjørnen samme dag. Vedtaket er en oppfølging av rovviltforliket og iverksettes for å forhindre skade på sau kommende beitesesong.

Hattfjelldal kommune er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemda og var et av områdene som DN vurderte for ekstraordinære uttak etter endt lisensfelling i høst.  De siste 10 år er det registrert store årvisse skader på sau av bjørn i Hattfjelldal.

Statens naturoppsyn (SNO) har fått ansvaret for den praktiske gjennomføringen av fellingsforsøket, og mannskapet derfra har god kontakt med lokale ressurspersoner. Området det nå søkes i har tett skog som gjør det krevende å lokalisere bjørnen.

Oppdatert: 02.04.2012