Bjørn felt i Hattfjelldal


Bjørnen som ble felt var en hannbjørn på 155 kilo.
Bjørnen som ble felt var en hannbjørn på 155 kilo.
© Laila Hoff
Oppdatert: 02.04.2012

En voksen hannbjørn ble mandag kveld felt av Statens naturoppsyn (SNO) i Hattfjelldal kommune i Nordland. Bjørnen ble felt for å hindre skade på sau og fellingen er en direkte oppfølging av Stortingets rovviltforlik.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet mandag formiddag vedtak om felling etter at det var bekreftet ferske spor fra bjørn i området. SNO var på plass med fellingsmannskap umiddelbart etter at meldingen ble bekreftet. Lokale ressurspersoner var deltakende i alle deler av fellingsoperasjonen.

Sporingsforholdene på snøen var bra, og det ble vurdert at sporing fra bakke var mest hensiktsmessig da området hadde meget tett skog. På ettermiddagen ble det gjort et søk fra helikopter etter at bjørnen hadde tatt seg langt inn i et område som var utilgjengelig fra bakken. I dette søket lyktes det å gjennomføre fellingen.

Hattfjelldal kommune er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemda og var et av områdene som DN vurderte for ekstraordinære uttak etter endt lisensfelling i høst. De siste 10 år er det registrert store årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i Hattfjelldal. Uttaket ble gjort for å hindre skade på sau kommende beitesesong.

- DN har valgt å rette de ekstraordinære uttakene mot prioriterte beiteområder, hvor det er påvist at bjørn har gjort store skader. Hensikten er å avverge fremtidige skader i størst mulig grad. Siden få dyr ble skutt under lisensfellingen har denne prioriteringen vært krevende, sier Yngve Svarte, direktør i artsforvaltningsavdelingen i DN.

Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling.

Oppdatert: 02.04.2012