Vedtak om felling av to bjørner i Hedmark


Bjørn
Bjørn
© Erling Maartmann
Oppdatert: 12.04.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har onsdag 11. april og torsdag 12. april 2012 fattet to vedtak om felling av bjørn i Hedmark. Vedtaket er en oppfølging av rovviltforliket og iverksettes for å forhindre skade på sau kommende beitesesong.

Etter en bekreftet observasjon av bjørn i søndre deler av Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke onsdag 11. april, fattet Direktoratet for naturforvaltning (DN) vedtak om felling av denne bjørnen samme dag. Fellingsområdet omfatter Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og sør for Imsdalen og Åmot kommune vest for Glomma.

Torsdag 12. april ble det bekreftet en annen observasjon av bjørn i Løten kommune i Hedmark fylke. Vedtak om felling ble fattet samme dag. Fellingsområdet omfatter Hamar, Løten og Elverum kommuner vest for Glomma og nord for RV 25.

Områdene hvor det nå er åpnet for felling er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda og Hedmarksvidda var et av områdene som DN prioriterte for ekstraordinære uttak etter endt lisensfelling i høst. Det slippes et betydelig antall sau på beite i disse områdene, og skadepotensialet vurderes som stort. Det har vært årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i disse områdene de siste årene.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av fellingsforsøket, som gjennomføres med bistand fra lokalt fellingspersonell. Fellingsperioden går fram til mandag 16. april.

Oppdatert: 12.04.2012