Bjørn felt i Hedmark


Bjørnen som ble felt var en hannbjørn på 120 kilo2
Bjørnen som ble felt var en hannbjørn på 120 kilo2
© Lars Gangås/SNO
Oppdatert: 15.04.2012

En hannbjørn på 120 kilo ble søndag felt av Statens naturoppsyn (SNO) sør i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Bjørnen ble felt for å hindre skade på sau kommende beitesesong.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet onsdag formiddag vedtak om felling etter at det var bekreftet ferske spor fra bjørn i området. Fellingsforsøk ble iverksatt umiddelbart. I dag, søndag, lyktes det å felle bjørnen. Fellingsoperasjonen har vært ledet av SNO, i nært samarbeid med det kommunale fellingslaget. Området hvor det ble åpnet for felling er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda og grenser til Hedmarksvidda i sør, et område hvor det slippes et betydelig antall sau på beite, og hvor skadepotensialet vurderes som stort. Det har vært årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i disse områdene de siste årene.

Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling.

Oppdatert: 15.04.2012