Vedtak om felling av bjørn i Oppland


Oppdatert: 18.04.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet tirsdag 17. april 2012 vedtak om felling av bjørn i Oppland. Vedtaket er en oppfølging av rovviltforliket og iverksettes for å forhindre skade på sau kommende beitesesong.

Etter en bekreftet observasjon av bjørn i søndre del av Lillehammer kommune, vest for Mjøsa, tirsdag ettermiddag, fattet Direktoratet for naturforvaltning vedtak om felling av denne bjørnen samme dag. Fellingsområdet omfatter deler av Gausdal, Lillehammer, Gjøvik og Nordre Land kommuner.

Området hvor det nå er åpnet for felling ligger utenfor områder som er prioritert for bjørn, og i et område der skadepotensialet vurderes som stort. Det har vært årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i disse områdene de siste årene. Rovviltnemnda i Oppland har anmodet direktoratet om å ha et særlig fokus på dette området.  

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av fellingsforsøket, som gjennomføres med bistand fra lokalt fellingspersonell. Fellingsperioden går fram til søndag 22. april.

Oppdatert: 18.04.2012

Kontakt
Lars Bendik Austmo Seniorrådgiver
TLF: 73 80 54 70

Knut Morten Vangen Seniorrådgiver
TLF: 73 58 09 11