Bjørn felt i Oppland


Felt bjørn i Stor-Elvdal 2012
Denne hannbjørnen ble felt i Stor-Elvdal tidligere i april
© Lars Gangås/SNO
Oppdatert: 19.04.2012

En voksen hannbjørn på nesten 190 kg ble torsdag felt i Fåberg Vestfjell i Lillehammer kommune. Det har vært årvisse skader på sau forårsaket av bjørn i dette området de siste årene.

Etter en bekreftet observasjon av bjørn i søndre del av Lillehammer kommune, vest for Mjøsa, tirsdag ettermiddag, fattet Direktoratet for naturforvaltning vedtak om felling av denne bjørnen samme dag. Fellingsoperasjonen har vært ledet av SNO, i nært samarbeid lokalt fellingspersonell. På grunn av tett skog har fellingsforsøket blitt gjort fra bakken.

Fellingsområdet omfattet deler av Gausdal, Lillehammer, Gjøvik og Nordre Land kommuner, og ligger utenfor områder som er prioritert for bjørn. Skadepotensialet ble vurdert som stort, og bjørnen ble felt for å hindre skade på sau kommende beitesesong. Rovviltnemnda i Oppland har anmodet direktoratet om å ha et særlig fokus på dette området.

Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling

Oppdatert: 19.04.2012

Kontakt
Lars Bendik Austmo seniorrådgiver
TLF: 73805470

Knut Morten Vangenseniorrådgiver
TLF: 73 58 09 11

Kjartan Knutsenseksjonssjef, SNO
TLF: 958 20 521