Bjørn felt i Midtre Gauldal


For å øke kunnskapen om jakt på bjørn har Norges Jeger- og Fiskerforbund, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utviklet et nettbasert kurs for bjørnejegere.
For å øke kunnskapen om jakt på bjørn har Norges Jeger- og Fiskerforbund, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utviklet et nettbasert kurs for bjørnejegere.
© Statens naturoppsyn
Oppdatert: 25.04.2012

Onsdag ble det felt en ung hannbjørn i Midtre Gauldal kommune. Bjørnen ble felt etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga fellingstillatelse.

Etter observasjon av bjørn mandag kveld, fattet Direktoratet for naturforvaltning (DN) tirsdag formiddag vedtak om felling av bjørn i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner samt deler av Tydal og Selbu kommuner. Fellingsoperasjonen har vært ledet av SNO, i nært samarbeid med lokalt fellingslag.Onsdag ettermiddag lyktes det å felle bjørnen. Bjørnen var en ung hannbjørn og den ble felt i i Midtre Gauldal kommune. 

Området hvor det ble åpnet for felling er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda, men det har likevel vært store tap av sau til bjørn de siste årene. DN fattet etter endt lisensfelling vedtak om felling av bjørn i Holtålen, uten at det lyktes å felle bjørn.  

Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling

Oppdatert: 25.04.2012