Hannbjørn felt i Neiden


En bjørn er felt i år. Denne ble felt i Telemark i fjor.
En bjørn er felt i år. Denne ble felt i Telemark i fjor.
© Lars Gangås, SNO
Oppdatert: 15.05.2012

Natt til 15. mai ble det i Neiden i Sør-Varanger felt en hannbjørn. Dette betyr at det er felt bjørn i alle de områder som ble prioritert for ekstraordinære uttak i høst.

Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, og at miljøforvaltningen skal ta et større ansvar for å få tatt ut resterende kvoter. Etter at lisensfellinga på bjørn var avsluttet høsten 2011, varslet Direktoratet for naturforvaltning (DN) at ytterligere felling kunne være aktuelt i utvalgte skadeområder. Årsaken var at bare en liten del av kvoten ble tatt ut i høst gjennom lisensfelling.

I vår er nå 7 bjørner felt i henholdsvis Tokke, Hattfjelldal, Stor-Elvdal, Lillehammer, Midtre Gauldal, Åmot og Sør-Varanger kommuner.

- Vilkårene for å åpne for felling var at områdene lå i prioriterte beiteområder, at de hadde hatt betydelig skade over år og at andre tiltak var prøvd uten at man har lyktes. Med bakgrunn i dette ble særlig områdene Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda i høst prioritert for uttak. Dette betyr at det nå er felt bjørn i alle de prioriterte områdene, sier Lars Bendik Austmo i DN.

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som står for gjennomføringen av fellingsforsøkene. SNO har vært godt forberedt og hatt velfungerende samarbeid med lokale fellingslag. Dette har bidratt til at gjennomføringen har gått greit.

Akutte skader kan gi grunnlag for felling

I slutten av mai vil direktoratet og rovviltnemndene ta stilling til antall betingede fellingstillatelser på ulv, bjørn, jerv og gaupe som skal gis sommeren 2012. Dersom det oppstår akutt skade i beitesesongen, kan fylkesmennene med bakgrunn i kvoten for betingede fellingstillatelser og vilkårene i rovviltforskriften, gi tillatelse til å felle skadegjørende individer av disse artene.

Oppdatert: 15.05.2012