Ytterligere nedgang i bestanden av gaupe


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 18.05.2012

I år ble det registrert 69 gaupefamilier i Norge før kvotejakta startet. Dette er en nedgang på fem familiegrupper i forhold til gaupebestanden på samme tid i fjor, viser en fersk rapport fra Rovdata.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige familiegrupper fordelt på syv rovviltregioner. I rovviltregionene 5- Hedmark og 7- Nordland er antall familiegrupper under det fastsatte bestandsmålet. I resterende regioner er antall familiegrupper på eller over det fastsatte bestandsmålet.

I tillegg til rapportering av antall familiegrupper og bestandsestimat for gaupe i 2012 har Rovdata også rapportert en prognose for antall familiegrupper av gaupe fremover i tid. Prognosen viser ca 70 familiegrupper på landsbasis før jakt i 2013. Prognosen viser også antall familiegrupper for rovviltregionene med bestandsmål. Prognosemodellen vil være et godt hjelpemiddel ved fastsettelse av kvoter for jakt på gaupe for 2013, og kan bidra til å stabilisere bestanden av gaupe rundt de fastsatte bestandsmålene i årene fremover.

Tabell over antall familiegrupper av gaupe før jakt i de ulike forvaltningsregioner samt prognose over antall familiegrupper i 2013. I regioner hvor det er oppgitt halve familiegrupper innebærer dette at en familiegruppe deles mellom to regioner.

Region

Bestands-mål

2010

2011

2012

Gj.snitt siste
tre år

Prognose 2013 m/usikkerhet

1-Vest-Norge

-

0

0

1

0,3

 

2-Sør-Norge

12

17

14,5

16

15,8

15,1 (10,3-20,9)

3-Oppland

5

4

4,5

5,5

4,7

6,8 (4,4 – 9,5)

4-Oslo, Akershus og Østfold

6

9

6

5

6,7

6,5 (4,2 – 8,9)

5-Hedmark

10

9

11

6,5

8,8

7,8 (5,0 – 10,5)

6-Midt-Norge

12

20

18

14

17,3

12,8 (8,1 – 17,8)

7-Nordland

10

6

8,5

8

7,5

6,9 (3,1 – 11,2)

8-Troms og Finnmark

10

15

11,5

13

13,2

12,9 (8,2 – 19,0)

Sum

65

80

74

69

74,3

 70 (60 - 82)

Les rapporten på www.rovdata.no

 

Oppdatert: 18.05.2012