120 jerv felt siden forrige beitesesong


Det er gjort uttak av jerv ved 17 hiplasser denne våren.2
Det er gjort uttak av jerv ved 17 hiplasser denne våren.
© Stein Ø. Nilsen
Oppdatert: 19.06.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avsluttet vinterens og vårens ekstraordinære uttak av jerv. Til sammen 77 jerv er felt av Statens naturoppsyn etter vedtak fattet av DN, og totalt 120 jerv er felt siden forrige beitesesong.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Slike vedtak skal fattes i nær dialog med de regionale rovviltnemndene. Fortsatt er målet at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden, men i rovviltforliket er det presisert at miljøforvaltningen så langt det er mulig skal sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Ekstraordinære uttak skal så langt det er mulig gjennomføres under lisensfellingsperioden (10. september – 15. februar).

Flere hiuttak

Før jakta fattet rovviltnemndene vedtak om en lisensfellingskvote på til sammen 128 jerv for jaktåret 2011/2012. Til tross for at det ble felt flere jerv enn før i den ordinære jakta (43 jerv), var det et stykke igjen for å fylle kvoten rovviltnemndene hadde satt.

– For å følge opp rovviltforliket startet vi ekstraordinære uttak av jerv rekordtidlig i år, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. 19 jerv ble felt i lisensfellingsperioden, etter vedtak om skadefelling fattet av DN.

Til sammen 77 jerv er felt etter vedtak fattet av DN i løpet av vinteren og våren. Uttakene er gjennomført av Statens naturoppsyn (SNO), og skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik fra 2011.

– Det har også vært behov for flere hiuttak denne våren enn tidligere år, og uttak er gjennomført ved 17 hiplasser. Dette skyldes mange registrerte ungekull i prioriterte beiteområder, og en bestand over bestandsmålet i mange regioner, sier Sollie.

Over Stortingets bestandsmål

Jervebestanden ligger fortsatt over bestandsmålet, til tross for at antallet som er felt gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak har økt de siste årene. De tre siste årene har det vært en kjent avgang på 341 jerv på landsbasis.

En rapport fra Rovdata fra 2011 viser at alle regioner bortsett fra region 3 (Oppland) ligger over det fastsatte bestandsmålet. Det er videre i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 8 (Troms og Finnmark) det er blitt født flest jervekull de siste årene.

Foreløpige tall fra 2012, basert på tilbakemeldinger fra feltpersonellet, viser at før hiuttak var det 63 registrerte jervekull på landsbasis. Av disse er tispe og/eller valper er felt ved 17 hiplasser. Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Oppdatert: 19.06.2012