Bli en bedre bjørnejeger


For å øke kunnskapen om jakt på bjørn har Norges Jeger- og Fiskerforbund, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utviklet et nettbasert kurs for bjørnejegere.
For å øke kunnskapen om jakt på bjørn har Norges Jeger- og Fiskerforbund, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utviklet et nettbasert kurs for bjørnejegere.
© Statens naturoppsyn
Oppdatert: 08.08.2012

Bjørnejakt kan være krevende og gi utfordringer du ikke får under annen type jakt. For at jegeren skal være best mulig forberedt er det derfor utviklet et nettbasert kurs om bjørnejakt.

Stortingets rovdyrforlik fra 2011 presiserer at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet for å regulere bestanden av rovviltartene i Norge. Selv om det de siste årene er åpnet for lisensfelling av bjørn, har man i mange områder begrenset erfaring med denne typen jakt.

Ønsker økt effektivitet

Lisensfellingen har så langt ikke vært så effektiv som forvaltningen har ønsket.

- For å øke kunnskapen om jakt på bjørn har Norges Jeger- og Fiskerforbund, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, utviklet et nettbasert kurs for bjørnejegere. Kurset bygger blant annet på erfaringer gjennom flere års kurs i Hedmark og Nord-Trøndelag, sier seksjonsleder Roar Skuterud i direktoratet.

Kurset er nettbasert og består av videoer, intervjuer og utfyllende kommentarer. Det er kontrollspørsmål etter hver modul og en avsluttende eksamen. Kursdeltakere som består eksamen kan skrive ut eget kursdiplom. Resultatet blir loggført, slik at brukere senere kan hente frem dette som dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført.

Kurset er frivillig og ligger på NJFFs Trainingportal - tilgjengelig for alle.

Sikkerhet i fokus

- En skadet bjørn er en potensielt farlig bjørn, enten det dreier seg om kollisjoner eller skadeskyting. Dette stiller særskilte krav til jegeren i forhold til kunnskap om bjørn og også bjørnehundens adferd i ulike situasjoner. Dette er elementer som belyses særskilt i kurset for bjørnejegere, sier Skuterud.

For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. Skyteprøven kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere.

Oppdatert: 08.08.2012