Tolv ulver kan felles på lisens


Oppdatert: 01.10.2012

Rovviltnemndene har vedtatt å åpne for lisensfelling av tolv ulver for 2012/2013. Lisensfelling er et virkemiddel som kan iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr eller tamrein.

Det åpnes for lisensfelling av ulv i seks rovviltregioner. Lisensfellingsperioden utenfor forvaltningsområdet for ulv strekker seg fra 1. oktober til 31. mars.

I Troms og Finnmark åpnes det for felling av fire ulver, i region 6 (Midt-Norge) er kvoten satt til én ulv, i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) har rovviltnemndene åpnet for felling av fire ulver, i region 3 (Oppland) er det åpnet for felling av én ulv, i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) åpnes det for felling av tilsammen to ulver.

Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling er påklaget til Miljøverndepartementet.

 

Oppdatert: 01.10.2012

Kontakt