Søk i erstatningstall


rein jerv Tore Solstad nettsider
rein jerv Tore Solstad nettsider
© Tore Solstad - SNO

Åpne RovbaseOversikt over erstattningstall for sau og tamrein kan du søke opp i Rovbase, en database som er utviklet og driftet av Miljødirektoratet.

Her legges alle tall inn for de ulike år og du kan finne informasjon om kadaverfunn og erstatningstall for det enkelte år. Tallene for sau kan hentes ut fordelt på fylker og for kommuner, og tallene for rein kan hentes ut fordelt på reinbeitedistrikt.

Oppdatert: 28.08.2015